תקנון האתר

  1. כללי

חזקה היא כי כל משתמש כהגדרתו לעיל קרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה והוא מנוע מלטעון לעניין התקנון בכל דרך.

תקנון זה מהווה למעשה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמש בו.

  1. מי רשאי להשתמש באתר

המשתמש באתר יהיה כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים ו/או שברשותו תא דואר-אלקטרוני וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית. ידוע למשתמש כי האתר ו/או החברה אינה יכולה לבצע בדיקה לעניין ועל כן חזקה כי המשתמש באתר עונה על ההגדרה כאמור.

  1. הליך הרכישה
  1. ביטול עסקה
  1. מדיניות משלוחים
  1. שמירה על סודיות ופרטי המשתמש
  1. זכויות יוצרים 
  1. אחריותה של החברה
  1. שימוש בלתי מורשה באתר
  1. הדין החל ומקום השיפוט
Open chat
ברוכים הבאים לתמיכה המקוונת שלנו! אנחנו כאן כדי לעזור לכם בכל שאלה או עניין. אל תהססו לפנות אלינו - נשמח לסייע לכם!